Skip to content

Het
Geschenk

‘Als je vraagt hoe hoop mogelijk is als je geconfronteerd wordt met de trieste werkelijkheid, dan verwar je hoop met idealisme.
Idealisme is als je verwacht dat alles in het leven eerlijk, goed of gemakkelijk zal zijn. Het is een verdedigingsmechanisme, zoals ontkenning of illusies.

Ontken je werkelijkheid niet. Je bent niet vrij als je dat doet, of als je het probeert te verhullen in iets. Hoop is geen afleiding voor de duisternis. Het is een confrontatie met de duisternis.

Als we besluiten dat iets hopeloos of onmogelijk is, dat is dat ook zo. Als we actie ondernemen, wie weet wat we dan in gang zetten. Hoop is nieuwsgierigheid, gespeld in hoofdletters. Die bereidheid om iets in jezelf te voeden wat licht opwekt, en wat licht laat schijnen op de donkerste plekken.

Hoop is de meest gedurfde verbeeldingsdaad die ik ken. Hoop verduistert de realiteit niet, maakt haar niet mooier dan ze is. Hoop vertelt ons dat het leven weliswaar vol duisternis en lijden is, maar dat als we vandaag overleven, we morgen vrij zullen zijn.  blz 195-200, Het Geschenk, Edith Eger. 

Lees hier meer over deelname aan het programma en de Groep Het Geschenk

tussen
zon
en maan

‘Tussen Zon en Maan’ is een groepsreis waarin hoogte- en dieptepunten van het leven zichtbaar worden.

Wat leren die ontregelende ervaringen ons?
Hoe kunnen we hier woorden aan geven?
Hoe kunnen we er verhalen over vertellen?
Welke kunstvormen kunnen we inzetten om tot uitdrukking te brengen wat ons ten diepste raakt?
Hoe kunnen we dit waardevolle in ons leven en werk koesteren en met anderen delen?

Lees meer over deelname aan het programma